ส่งฟรี! เมื่อท่านซื้อสินค้าครบ ฿199 พร้อมรับส่วนลดเพิ่มสูงสุด 20% มีบริการเก็บเงินปลายทาง

นโยบายต่างๆ ของเรา

นโยบายต่างๆ ของเรา

นโยบายการจัดส่งสินค้า

เงื่อนไขการจัดส่ง
ร้านค้ากิฟไลฟ์ สามารถจัดส่งสินค้าได้ทุกพื้นที่ในประเทศไทย โดยเราจะทำการจัดส่งสินค้าหลังจากที่ได้รับการชำระเงินจากลูกค้าเรียบร้อยแล้ว
ลูกค้าจะได้รับการแจ้งตอบกลับไปเมื่อร้านค้ากิฟไลฟ์ได้รับการชำระเงินและสินค้าพร้อมที่จะจัดส่ง ร้านค้ากิฟไลฟ์จะทำการจัดส่งสินค้าทางไปรษณีย์ และแจ้งหมายเลขลงทะเบียนการส่งของทางไปรษณีย์ให้ทราบ เพื่อให้ลูกค้าสามารถติดตามสถานะการจัดส่งสินค้าของท่านได้

ระยะเวลาการสั่งสินค้า
ระยะเวลาจัดส่งสินค้า 2 – 10 วันทำการโดยประมาณ (ขึ้นอยู่กับพื้นที่จัดส่งสินค้า ไม่รวมวันหยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดราชการ)

นโยบายการยกเลิกคำสั่งซื้อ

ท่านสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ก็ต่อเมื่อคำสั่งซื้อยังอยู่ในสถานะกำลังดำเนินการ หากท่านต้องการยกเลิกคำสั่งซื้อโปรดติดต่อแผนกลูกค้าสัมพันธ์ของเราได้ที่:

ในกรณีที่สินค้าได้รับการบรรจุหรือจัดส่งแล้ว ท่านจะไม่สามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ แต่หลังจากได้รับสินค้าแล้ว ท่านยังสามารถยกเลิกคำสั่งซื้อได้ตามนโยบายการคืนสินค้า ภายใน 7 วัน

นโยบายการคืนสินค้า

ลูกค้าสามารถทำการเปลี่ยน/คืนสินค้าใดๆ ก็ตามที่ชำรุด หรือยังไม่ได้เปิดใช้งานภายในระยะเวลา 7 วัน นับจากวันที่ท่านได้รับสินค้า (โดยถือตามเอกสารการรับสินค้าเป็นหลัก) โดยสินค้าที่จะทำการส่งคืนจะต้องอยู่ในสภาพเดิมเหมือนกับตอนที่ท่านได้รับสินค้า โดยทางร้านค้ากิฟไลฟ์จะทำการเปลี่ยน/คืนสินค้า ภายใต้เงื่อนไข ดังนี้

 • สินค้ามีสภาพชำรุด เสียหาย และไม่สามารถใช้งานได้ตามปกติ
 • สินค้าส่งผิดรุ่น ผิดสี หรือผิดขนาด
 • สินค้าหรือบรรจุภัณฑ์ของสินค้า เกิดการชำรุดเสียหาย

หมายเหตุ

 • สินค้าต้องไม่ผ่านการใช้งาน / หรือสามารถลองสินค้าได้ แต่ต้องอยู่ในสภาพที่ใหม่
 • สินค้าจะต้องคืนมาพร้อมบรรจุภัณฑ์ของสินค้าและอุปกรณ์เสริม
 • หากท่านรับสินค้าไปเกิน 7 วัน ทางร้านค้ากิฟไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการรับคืนสินค้าจากท่าน
 • สินค้าที่ไม่รับเปลี่ยนคืน หรือคืนไม่ได้ ทางร้านค้ากิฟไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการคืนสินค้าหรือคืนเงินทุกกรณี ดังต่อไปนี้:
  1. กรณีสินค้าที่เป็นลดราคา (Stock Clearance)
  2. สินค้าแถม

วิธีการส่งคืนสินค้า
เมื่อท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืนสินค้า กรุณาติดต่อเราที่นี่ และระบุเบอร์โทรศัพท์ของท่านเพื่อติดต่อกลับ สำหรับสินค้าที่ท่านต้องการเปลี่ยนหรือคืน เมื่อร้านค้ากิฟไลฟ์ได้รับคำร้องของท่าน ร้านค้ากิฟไลฟ์จะติดต่อท่านผ่านทางเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านระบุหรือทางอีเมล์ เพื่อดำเนินการในขั้นตอนต่อไป

ตรวจสอบสถานะการคืนสินค้า
กระบวนการเปลี่ยนสินค้า / คืนเงิน จะเริ่มดำเนินการหลังจากทางร้านค้ากิฟไลฟ์ได้ทำการประเมินสินค้าที่ส่งคืนจากท่านเป็นที่เรียบร้อยแล้ว ซึ่งกระบวนการประเมินคุณภาพสินค้านี้อาจใช้เวลาประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้ากิฟไลฟ์ได้รับคืนสินค้า ท่านสามารถติดต่อเราได้ที่นี่

ค่าใช้จ่ายในการจัดส่งสินค้าคืน
หากสินค้าที่ท่านได้รับไม่ถูกต้อง ชำรุด หรือเสียหาย ทางร้านค้ากิฟไลฟ์ยินดีที่จะไปรับสินค้าและทำการเปลี่ยนสินค้าให้ตามที่อยู่ที่ได้ระบุไว้ในเอกสารคำสั่งซื้อ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆ

การเปลี่ยนสินค้าใหม่
ทันทีที่ทางเราได้รับสินค้าของท่านคืน ทางเราจะทำการประเมินสินค้าและตรวจสอบคุณภาพสินค้าคืนของท่าน ซึ่งการดำเนินการจะใช้เวลาการตรวจสอบประมาณ 7 วันทำการ นับจากวันที่ร้านค้ากิฟไลฟ์ได้รับคืนสินค้า หลังจากอนุมัติการเปลี่ยนสินค้าชิ้นใหม่ แล้วทางร้านค้ากิฟไลฟ์จะทำการจัดส่งสินค้าชิ้นใหม่ให้แก่ท่าน ตามระยะเวลาในการจัดส่งสินค้า ที่กำหนดไว้ โดยท่านจะได้รับอีเมล์แจ้งว่า เรากำลังดำเนินการเปลี่ยนสินค้าใหม่ให้ท่าน และท่านจะได้รับหมายเลขคำสั่งซื้อใหม่ด้วย

นโยบายการคืนเงิน

ทางร้านค้ากิฟไลฟ์จะทำการคืนเงินเต็มจำนวนของรายการสั่งซื้อให้แก่ลูกค้า ในกรณีที่ร้านค้ากิฟไลฟ์ไม่สามารถหาสินค้ามาเปลี่ยนหรือทดแทนสินค้าเดิมที่ท่านได้สั่งซื้อไปได้ ร้านค้ากิฟไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณาคืนค่าสินค้า โดยจะไม่ทำการคืนเป็นเงินสด ทุกกรณี

จากกรณีขอคืนเงิน เนื่องจาก สินค้าแตกหัก หรือชำรุด ร้านค้ากิฟไลฟ์ ขอสงวนสิทธิ์ในการพิจารณา กรณีที่เป็นความผิดพลาดการผลิต หรือการจัดส่ง ร้านค้ากิฟไลฟ์ จะทำการจัดส่งสินค้าใหม่ไปให้ลูกค้าแทนการคืนเงิน

ในกรณีการคืนเงิน ท่านจะต้องส่งเอกสารและหลักฐานทางบัญชี เพื่อให้ร้านค้ากิฟไลฟ์ดำเนินการเรื่องการจ่ายเงินคืนเข้าในบัญชีธนาคารของท่าน โดยจะมีระยะเวลาในการดำเนินการประมาณ 7-14 วันทำการ และทางร้านค้ากิฟไลฟ์จะทำการแจ้งให้ท่านทราบ เมื่อได้มีการจ่ายเงินคืนเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

หมายเหตุ
เอกสารหลักฐานที่จำเป็นในการขอคืนเงิน มีดังนี้:

 1. สำเนาบัตรประชาชน
 2. สำเนาหน้าบัญชีธนาคารของลูกค้า พร้อมทั้งเซนต์สำเนาถูกต้อง (ชื่อในบัญชีธนาคารกับชื่อผู้ที่สั่งซื้อ จะต้องตรงกัน)​

* ทั้งนี้ร้านค้ากิฟไลฟ์ขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงเงื่อนไขใดๆ โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า